Kava i Kolači

cookies
by

The Ženska Liga is going to host “Kava i Kolači” the first Sunday of each month after the 11:00am mass starting on November 5th , 2023. Everyone is welcome.

Ženska Liga će ugostiti “Kava i Kolači” svake prve nedjelje u mjesecu nakon mise u 11:00 sati počevši od 5. studenog 2023. Svi su dobrodošli.

share