Baptism of Luka Lopes

Baptism of Luka Lopes
by

Sacraments are a meeting place, a place that we come to in order to receive and meet with our best friend – Jesus!

Za vrijeme nedjeljne svete mise, 22. listopada, župnoj zajednici sv. Nikole Tavelića u Winnipegu činom krštenja pridružen je novi član. Župnik Marko Štefanec podijelio je sakrament krštenja Luki Manuelu Markoviću Lopesu.

Velečasni Marko započeo je danas govor o sedam sakramenata. Istaknuo je da su sakramenti prije svega mjesto susreta, mjesto gdje dolazimo kako bismo primili, te se susreli s našim najboljim prijateljem – Isusom. Danas kada govorimo o sakramentima opčenito, evo prekrasne prilike da produbimo znanje o temeljnom sakramentu katoličke Crkve, a to je upravo krštenje. Krštenje je temeljni sakrament naše vjere koji nam otvara vrata duhovnog života, vrata koja nas uvode u život Crkve rekao je župnik Marko. Pritom je naglasio kako ga raduje činjenica da, danas kada govorimo o krštenju, imamo malenog Luku koji će taj isti sakrament primiti te tako postati novi član Kristove Crkve i naše male župne zajednice.

Luka je prvo dijete u obitelji Victora Goncalvesa Lopesa i Tanje rođene Marković.

Mladoj obitelji Lopes od srca čestitamo te ih preporučamo pod zaštitu blažene Djevice Marije.

 

During the Holy Mass on Sunday October 22nd, the parish community of St. Nicholas Tavelich in Winnipeg, through the act of baptism, welcomed a new member. Reverend Marko Štefanec administered the sacrament of baptism to Luka Manuel Marković Lopes.
Reverend Marko started his series on the seven sacraments. He pointed out that above all, sacraments are a meeting place, a place that we come to in order to receive and meet with our best friend – Jesus. His homily of sacraments in general, was a great opportunity to awaken the knowledge of the basic sacrament of the Catholic Church, and that is of course Baptism. Father Marko explained that baptism is the basic sacrament of our faith, which opens the door to spiritual life, a door that leads us to the life of the Church. To that he added how joyful he was that on the day when baptism was the theme, the community had young Luka who would receive that exact sacrament and therefore become a new member of Christ’s Church and of our small church community.

Luka is the first child of Victor Goncalves Lopes and Tanja (nee Marković).

To the young Lopes family, we congratulate you and we pray to the Blessed Virgin Mary to watch over you.

Marica

Foto: obiteljska kolekcija – Facebook

share