Loading Events

Kava i Kolači

The Ženska Liga is going to host “Kava i Kolači” the first Sunday of each month after the 11:00am mass. Everyone is welcome. Free will offering accepted.

Ženska Liga će ugostiti “Kava i Kolači” svake prve nedjelje u mjesecu nakon mise u 11:00 sati. Svi su dobrodošli. Ponuda slobodne volje prihvaćena.

Date

September 1

Time

12:00 pm - 2:00 pm

Location

St. Nicholas Tavelich Church
2688 Main St,
Winnipeg, Manitoba R2V 4T2 Canada

Organizer

Ženska Liga

Share this Event

REGISTER FOR THIS EVENT